Od 2016 roku kwota zwolnienia z VAT równa 50 000 zł?

Decyzja Rady UE upoważniła Polskę do stosowania odstępstwa od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Znajduje się w nim bowiem następujący zapis: "Państwa członkowskie, które przystąpiły do Wspólnoty po 1 stycznia 1978 r., mogą przyznać zwolnienie podatnikom, których roczny obrót nie jest większy niż równowartość w walucie krajowej następujących kwot zgodnie z kursem wymiany w dniu ich przystąpienia: (14) Polska: 10 000 EUR".

Dla Polski jest więc przewidziany znacznie niższy limit od obowiązującego obecnie. W przeliczeniu na PLN jest to kwota ok. 50 000 zł.

Zastosowanie niższego limitu spowoduje znaczne ograniczenie ilości podmiotów, które będą mogły skorzystać ze zwolnienia w VAT. Jedynie drobni przedsiębiorcy zachowają to uprawnienie, bowiem w takim przypadku średnia miesięczna wartość sprzedaży musiałaby wynieść mniej niż 4200 zł.


 

O nas