Druki

druki związane z przyjęciem pracownika

wnioski o wydanie zaświadczenia o braku zaległości budzetowych oraz ZUS

druki dotyczące rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

druki rejestracyjne oraz deklaracje podatkowe składane w urzędach skarbowych

druki dotyczące rejestracji i rozliczenia składek ZUS

druki dotyczące rejestracji REGON

wniosek o wpis do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej oraz o zmianę danych objetych wpisem

wniosek o skreślenie podmiotu z rejesrtu podmiotów gospodarki narodowej