Limity na rok 2015

Wartość sprzedaży uprawniająca
do zwolnienia podmiotowego z VAT

150 000

Wartość wewnątrz wspólnotowego
nabycia towarów uprawniająca
do zwolnienia podmiotowego z VAT

50 000

Wartość sprzedaży uprawniająca
do statusu małego podatnika VAT

5 015000

Kwota prowizji uprawniająca
do statusu małego podatnika VAT

188 000

Wartość sprzedaży wysyłkowej,
której nieprzekroczenie uprawnia
do nieopodatkowania VAT
tej sprzedaży w Polsce

160 000

Wielkość przychodów za rok
poprzedni uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

626 880
   

Wielkość przychodów za rok
poprzedni uprawniająca do opłacania
ryczałtu kwartalnie

104 480

Kwota przychodów za rok poprzedni
zobowiązująca do prowadzenia
ksiąg rachunkowych

5 010 600

Wartość przychodu ze sprzedaży
za poprzedni rok (wraz z kwotą należnego VAT),
której nieprzekroczenie powoduje,
że podatnik ma status małego
podatnika uprawnionego
do jednorazowej amortyzacji
i kwartalnego wpłacania zaliczek

5 015 000

Wartość środków trwałych,
od których można dokonać jednorazowego
odpisu amortyzacyjnego

209 000

O nas