Telefony komórkowe, laptopy, tablety mogą być sprzedawane bez VAT ?
Od 1 lipca nastąpiła zmiana rozliczenia podatku VAT w obrocie elektroniką pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Od tego momentu obrót telefonami komórkowymi, laptopami i tabletami dla „jednolitej gospodarczo transakcji” powyżej 20 000 zł zostanie objęty mechanizmem odwrotnego obciążenia. Rozwiązanie to jest odpowiedzią Ministerstwa Finansów na zidentyfikowane w branży elektronicznej licznych nieprawidłowości w rozliczaniu VAT w tej branży. O nas